EARLY CHILDHOOD RESEARCH QUARTERLY

Publikováno čtyřikrát ročně, ECRQ obsahuje vynikající výzkum v raném dětství. Časopis publikuje převážně empirický výzkum (kvantitativní nebo kvalitativní metody) o otázkách týkajících se vývoje, teorie a vzdělávací praxe v raném dětství(narození do 8 let). Spojen s Národní Asociace pro Vzdělávání malých Dětí, ECRQU má vliv na oblasti předškolního vzdělávání a rozvoj prostřednictvím zveřejnění empirický výzkum, který splňuje nejvyšší standardy vědecké a praktický význam. Ukázkové on-line problémy jsou viditelné. Kategorie stránek usnadňují výzkum svazků s kategoriemi: nejcitovanější, nejnovější, nejstahovanější a zajímavá témata. Obsahuje průvodce pro autory a recenzenty. Časopis také příležitostně publikuje praktické a / nebo politické perspektivy, recenze knih a významné recenze výzkumu. Jako aplikovaný časopis, práce má sociální, politika, a vzdělávací význam a důsledky a posiluje vazby mezi praxí a výzkumem.

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.