Význam Rozkladači

descomponedoresRozkladači mají velmi důležitou roli v potravním řetězci, protože se transformovat organické hmoty různých živých bytostí, které zemřely do anorganické hmoty. V tomto smyslu mají právě opačnou roli, kterou můžeme pozorovat v zelenině, která transformuje anorganickou hmotu na organickou hmotu. Rozkládající se organismy jsou hlavně houby a některé bakterie, které potřebují potravu poskytovanou organismy, které přestaly žít. Tato okolnost byla použita muže, pro různé prospěšné činnosti z ekonomického hlediska a očekává se, že více techniky budou vyvinuty, které využívají tento typ živé bytosti.

potravinový řetězec získává své jméno ze skutečnosti, že existuje řada krmných procesů, které lze klasifikovat jako cyklické. Začíná to živými bytostmi, které jsou schopny vytvářet vlastní jídlo z anorganické hmoty, která je obklopuje; máme na mysli zejména zeleninu, i když existují i některé druhy bakterií, které mají tuto kapacitu. Tyto živé bytosti mají zásadní roli, protože jsou generátory kyslíku, které umožňují velkou biologickou rozmanitost planety, a protože jsou první, kdo vytváří organickou hmotu. Tato okolnost umožňuje ostatním živým bytostem, aby se mohli živit, vzhledem k tomu, že nejsou schopni vytvářet vlastní jídlo; budou tedy spotřebitelé, kteří se budou živit zeleninou, budou spotřebitelé, kteří se budou živit těmito spotřebiteli prvního řádu, a nakonec budou spotřebitelé, kteří se budou živit zeleninou i jinými spotřebiteli. Nyní, pro cyklus uzavřel, musí být organismus, který může učinit organické hmoty z této biologické množství se může stát anorganické znovu, a tak vytvářet podmínky pro rostliny rozvíjet; tyto organismy nazýváme rozkladači.

Tato třída živočichů má charakteristické vytváří řadu látek, které proces ohledu na to, z živých bytostí již exanimes; později, tyto rozkladači se živí výsledkem tohoto chemického procesu; zbytky tohoto jídla bude anorganických prvků. Vzhledem k této kapacitě existují zkušenosti, kdy ruka člověka úmyslně využila rozkladače k dekontaminaci životního prostředí. Symbolickým případem v tomto ohledu je použití bakterií k odstranění ropné skvrny, ke které došlo náhodně na moři; olej má, jak je dobře známo, organický původ.

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.