Discipleship grupper

“små grupper virker ikke. Små grupper er ting, der narrer os til at tro, at vi er seriøse med at gøre disciple. Problemet er, at 90 % af de små grupper aldrig producerer en enkelt discipel. De hjælper kristne med at skabe overfladiske venskaber, helt sikkert. De er gode til at hjælpe kristne med at føle en svag forbindelse til deres lokale kirke…men når det kommer til at skabe den slags holistiske disciple, som Jesus forestillede sig, kom juryens beslutning tilbage for længe siden – små grupper fungerer bare ikke” – Brian Jones

skrifterne opfordrer enhver troende til at tage ansvar for at pleje ‘discipelvækst’ i andre. Paulus opfordrer Efeserne til at engagere sig i at ‘tale sandheden i kærlighed til hinanden’ (4:15). Dette betyder at erkende, at tilsyneladende ubetydelige øjeblikke i vores daglige interaktioner og ministeriets muligheder faktisk er fulde af betydning og fulde af muligheder. Hvert øjeblik, hver interaktion, hver lille eller stor gruppesamling, giver os en unik mulighed for at videresende vores discipelskab og andres discipelskab.

hvis målet med al tjeneste er at gøre disciple, og endnu vigtigere, at gøre disciple, der gør disciple (disciple-making disciple) så må vi vende tilbage til to centrale spørgsmål:

1. Teologisk set:
hvordan ser en discipel af Kristus ud, hvad er en discipel kaldet til at gøre/være?

2. Praktisk talt:
hvilke processer og aktiviteter eller ministerier skal indføres inden for vores små grupper (‘eller et mere passende navn kan være ‘Discipleship Groups’) for mest effektivt at nå dette mål?

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.