Ekselderm

advarsler

ingen oplysninger.

forholdsregler

generelt

1,0% er kun til ekstern brug. Undgå kontakt med øjnene. Hvis der opstår irritation, skal opløsningen seponeres, og passende behandling påbegyndes.

carcinogenese, mutagenese, nedsat fertilitet

Langtids dyreforsøg til bestemmelse af karcinogent potentiale er ikke udført. In vitro-studier har ikke vist nogen mutagen aktivitet.

graviditet

graviditetskategori C

det er vist, at nitrat er embryotoksisk hos rotter, når det gives i doser 125 gange den humane dosis (i mg/kg). Lægemidlet ved denne dosis givet oralt til rotter resulterede også i langvarig drægtighed og dystocia. Flere kvinder døde i den perinatale periode, sandsynligvis på grund af arbejdskomplikationer. Ved orale doser på 50 mg/kg/dag var nitrat ikke teratogent hos rotter eller kaniner.

der er ingen tilstrækkelige og velkontrollerede undersøgelser hos gravide kvinder. Nitrat bør kun anvendes under graviditet, hvis den potentielle fordel berettiger den potentielle risiko for fosteret.

ammende mødre

det vides ikke, om dette lægemiddel udskilles i modermælk. Da mange lægemidler udskilles i modermælk, skal der udvises forsigtighed, når sulconasolnitrat administreres til en ammende kvinde.

pædiatrisk brug

sikkerhed og effektivitet hos børn er ikke blevet fastslået.

Geriatrisk Anvendelse

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.