Executive Branch

termi ”executive branch” viittaa Yhdysvaltain hallituksen haaraan, joka on vastuussa maan lakien täytäntöönpanosta. Toimeenpanovallan muodostavat esimerkiksi presidentti, varapresidentti ja presidentin kabinetti. Jos presidentti ei voi jatkaa päivittäisissä tehtävissään mistä tahansa syystä, kuten mielisairaudesta, virkasyytteestä tai salamurhasta, varapresidentti ottaa vastuun. Tutkiaksesi tätä käsitettä, harkitse seuraavaa executive Branchin määritelmää.

toimeenpanovallan määritelmä

substantiivi

  1. Yhdysvaltain hallituksen haara, joka valvoo maan lakeja.

alkuperä

mikä on toimeenpanoelin?

toimeenpanovallan merkitys viittaa johonkin Yhdysvaltain hallinnon haaraan. Toimeenpanoelin on vastuussa kongressin laatimien lakiesitysten hyväksymisestä. Toimeenpanoelin, aivan kuten muutkin hallinnon haarat, on valvonta-ja tasapainojärjestelmän alainen. Tarkastuksilla varmistetaan, ettei mikään hallinnon haara tule muita haaroja voimakkaammaksi.

toimeenpanovallan johtaja

Yhdysvaltain presidentti on toimeenpanovallan johtaja. Toimeenpanovallan päällikkönä presidentti voi toimia enintään kaksi nelivuotiskautta. Presidentti Franklin D. Roosevelt on Yhdysvaltain historian ainoa presidentti, joka on toiminut yli kaksi kautta. Kuusi vuotta Rooseveltin kuoleman jälkeen, hänen neljännellä presidenttikaudellaan, kongressi ratifioi perustuslain 22. lisäyksen muuttaen presidentin virkakauden rajan enintään kahteen kauteen.

toimeenpanevan osaston johtaja on vastuussa kongressin säätämän lainsäädännön allekirjoittamisesta lakiin. Presidentillä on veto-oikeus kongressin hyväksymään lakiesitykseen, jota hän ei hyväksy, mutta kongressi voi silti tehdä lakiehdotuksesta lain enemmistöpäätöksellä. Presidentti toimii myös eräänlaisena maan armeijan ylipäällikkönä, ja hänen vastuullaan on diplomatian edistäminen Yhdysvaltain ja muiden maiden välillä.

esimerkkejä toimeenpanovallan toimivallasta

toimeenpanovallan esimerkkejä toimivallasta ovat presidentin, varapresidentin ja presidentin kabinetin toimivalta. Joitakin näistä toimeenpanovallan esimerkeistä ovat kyky nimittää yksilöitä tiettyihin valtion virkoihin ja valta nimittää liittovaltion tuomareita Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen.

toinen näistä toimeenpanovallan esimerkeistä on valta antaa armahdus eli anteeksianto henkilölle, jota syytetään rikoksesta. Tämä valta ulottuu kuitenkin vain liittovaltion rikoksiin. Presidentillä ei ole valtuuksia armahtaa valtiorikoksia.

Checks and Balances

the system of checks and balances ensure that any second Shield of government is too Power. Valvonta-ja tasapainotyö edellyttää, että lainsäädäntö -, toimeenpano-ja tuomiovalta jakavat kaikki hallituksen vallan.

esimerkiksi kongressi valvoo valvontajärjestelmän avulla rahaa, jolla rahoitetaan toimeenpanovallan haluamia toimia. Jos kongressi kieltäytyy rahoittamasta toimintaa, toimeenpaneva elin ei voi toteuttaa sitä.

presidentillä on myös veto-oikeus lakiehdotukseen, mikä estää sitä tulemasta laiksi. Kongressilla on kuitenkin valta kumota presidentin veto-oikeus superenemmistöllä. Tämä on esimerkki toimeenpanovallan valvonnasta, jota valvotaan tarkastusjärjestelmällä.

toimeenpanovallan tehtävät

toimeenpanovallan tehtävät käsittelevät pääasiassa maan lakien toimeenpanoa. Yksi toimeenpanovallan tehtävistä on esimerkiksi johtaa ja valvoa Yhdysvaltain armeijaa. Toinen toimeenpanovallan tehtävistä on varapresidentille ominainen: hän toimii senaatin puhemiehenä ja johtaa ratkaisevaa ääntä tasatilanteessa.

Executive Branch Executive Branch Example Involving Steel Mills

esimerkki siitä, miten executive branch ajautui oikeusjuttuun Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer (1952). Presidentti Truman antoi huhtikuussa 1952 määräyksen, jonka mukaan kauppaministeri Charles Sawyer otti haltuunsa suurimman osan maan terästehtaista.

Truman toteutti tämän käskyn estääkseen United Steelworkers of Americalta odotetun suurlakon. Truman uskoi lakon vaarantavan maan puolustuksen.

ongelmana oli, että Truman ei luottanut lakiin tämän järjestyksen tekemisessä, ainoastaan valtaansa presidenttinä. Truman ilmoitti käskystään kongressille, mutta kongressi ei tehnyt mitään. Tämä johtui siitä, että kongressi oli aiemmin tarjonnut vaihtoehtoja, joihin Truman ei suostunut. Lopulta teräsyhtiöt haastoivat Sawyerin liittovaltion käräjäoikeuteen vaatien kieltotuomiota.

ratkaisu ja muutoksenhaku

käräjäoikeus antoi välipäätöksen, ja hovioikeus jäädytti sen. Tämän jälkeen tapaus eteni Yhdysvaltoihin asti. Korkeimman oikeuden, jonka oli ratkaistava, antoiko perustuslaki presidentille valtuudet takavarikoida ja ottaa haltuunsa terästehtaat. Lopulta oikeus päätti, että ei, presidentillä ei ollut tällaista valtaa ja että hän ylitti valtuutensa antaessaan tällaisen määräyksen.

sanoi tuomioistuin:

”presidentin määräys ei määrää, että kongressin politiikka pannaan täytäntöön kongressin määräämällä tavalla — se määrää, että presidentin politiikka pannaan täytäntöön presidentin määräämällä tavalla. Itse säädöksen johdannossa, kuten monissa säädöksissäkin, esitetään syyt, miksi presidentti uskoo tiettyjen politiikkojen tulevan omaksua, julistaa nämä menettelytavat käyttäytymissäännöiksi, joita tulee noudattaa, ja valtuuttaa jälleen ohjesäännön tavoin hallituksen virkamiehen julistamaan Lisää sääntöjä ja määräyksiä, jotka ovat sopusoinnussa julistetun politiikan kanssa ja joita tarvitaan tuon politiikan toteuttamiseksi.

kongressin valta hyväksyä ritarikunnan julistamia julkisia linjauksia on kiistaton. Se voi antaa luvan yksityisomaisuuden ottamiseen julkiseen käyttöön. Se voi säätää lakeja, jotka säätelevät työnantajien ja työntekijöiden välisiä suhteita, määrätä sääntöjä, joiden tarkoituksena on ratkaista työriitoja, ja vahvistaa palkat ja työolot tietyillä taloutemme aloilla. Perustuslaki ei aseta tätä kongressin lainsäädäntövaltaa presidentin tai armeijan valvontaan tai valvontaan.

kerrotaan, että muut presidentit, joilla ei ole kongressin valtuuksia, ovat ottaneet haltuunsa yksityisiä liikeyrityksiä sopiakseen työriitoja. Mutta vaikka tämä olisikin totta, kongressi ei ole siten menettänyt yksinomaista perustuslaillista valtaansa säätää lakeja, jotka ovat välttämättömiä ja asianmukaisia perustuslain antamien valtuuksien toteuttamiseksi ” Yhdysvaltain hallitukselle tai millekään sen osastolle tai virkailijalle.”

tämän kansakunnan perustajat uskoivat lainlaatijavallan yksin kongressille sekä hyvinä että huonoina aikoina. Ei olisi hyvä muistaa historiallisia tapahtumia, vallanpelkoja ja vapaustoiveita, jotka piilivät heidän valintansa takana. Tällainen tarkistus vain vahvistaisi käsitystämme siitä, että takavarikkomääräys ei voi olla voimassa.”

Related Legal Terms and Issues

  • Impeachment – virkarikossyyte henkilöä vastaan, joka on julkisessa virassa, kuten Yhdysvaltain presidentti.
  • välipäätös – tuomioistuimen määräys, joka estää henkilöä tai yhteisöä aloittamasta tai jatkamasta kannetta.

Share

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.