keskustelut valmennuskentän edistämiseksi.

mikä on Kasvukulttuuri

tällä hetkellä aikuisten kehitykseen nuoruuden jälkeen kiinnitetään hyvin vähän huomiota, ja silti tiedämme nyt, että jatkamme tunneperäistä ja psykologista kehitystä läpi elämän. Yksi tapa edistää innovatiivista lähestymistapaa aikuisten kehitykseen on organisaatioiden kautta-auttaa heitä tulemaan mitä Robert Kegan kutsuu ”tarkoituksellisesti kehitysorganisaatioiksi”.

uutta yhteiskuntasopimusta työelämässä toteuttavassa organisaatiossa syntyy kasvukulttuuri, jossa ihmiset tietävät olevansa aktiivinen osa omaa ja toistensa kehitystä. Valmennuskulttuurin luominen, jonka tavoitteena on sekä inhimillisen että organisatorisen potentiaalin vapauttaminen, on iso askel tätä kohti.

kasvukulttuurissa yhteisö ei enää kilpaile vaan tukee toisiaan, ja ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia tehdä itselleen sopivaa työtä; kun ihmisellä ei ole enää kasvupotentiaalia jäljellä roolissa, hän voi vaihtaa johonkin, joka saa hänet venymään kehitysvammaiseksi.

suurin osa kasvukulttuuriin pyrkivistä organisaatioista kokee, ettei pärjää niin hyvin – ponnistukset menevät erillisiin ponnistuksiin, kuten offsiteihin, johtamisvalmennuksiin jne., mutta tämä vaikuttaa liian harvoihin ihmisiin (vain” korkeisiin mahdollisuuksiin”), liian harvoin, pois työstä (ongelma” siirto ” – koska muutos on tuotava takaisin olemassa olevaan kulttuuriin, joka yrittää säilyttää status quo).

Miten siirtyä Kasvukulttuuriin

jotta organisaatiosta tulisi kasvukulttuuri, sen on toteutettava ja vaalittava näitä kahta keskeistä piirrettä:

  • hoito (tuki)
  • suoruus (haaste)

monet organisaatiot ovat heikkoja molemmissa; ei suorapuheista kommunikointia ihmisten kanssa siitä, miten heidän työnsä asiat (hoito), ja konfliktien välttäminen ja ihmisten pitäminen tilivelvollisina (suoruus).

Kasvukulttuureissa lahjakkuutta ei katsota kiinteäksi muuttujaksi vaan flow-tyyppiseksi muuttujaksi; jokaisen on kasvatettava ja parannettava kykyjään koko uransa ajan. Kyse on siitä, että organisaatiosta tehdään osaajien hautomo ja palauterikas kulttuuri on iso osa tätä.

Share

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.