NC Code | reduced Value – reduced Value Carolina

North Carolina Statute on reduced Value: GS 20-279.21

North Carolina Statute on reduced Value GS 20-279.21

(d1) tällaisen moottoriajoneuvojen vastuukäytännön on tarjottava vaihtoehtoinen menetelmä moottoriajoneuvolle aiheutuneen omaisuusvahingon määrän määrittämiseksi silloin, kun korvausvastuu ei ole riitautettu. Jos vakuutuksenantajaa vastaan haetaan moottoriajoneuvon omaisuusvahinkoa, vakuutuksessa on määrättävä, että jos:

(1) kantaja ja vakuutuksenantaja eivät sovi ajoneuvon käyvän markkina-arvon erosta välittömästi ennen onnettomuutta ja välittömästi onnettomuuden jälkeen; ja

(2) ero kantajan ja vakuutuksenantajan arviossa käyvän markkina-arvon alenemisesta on suurempi kuin kaksituhatta dollaria (2000 dollaria) tai kaksikymmentäviisi prosenttia (25 prosenttia) ajoneuvon käyvästä markkina-arvosta ennen onnettomuutta, mikä on määritetty National Automobile Dealers Association Pricing Guide Bookin viimeisimmässä painoksessa tai muissa Vakuutuskomissaarin hyväksymissä julkaisuissa, sen mukaan kumpi on pienempi, sitten joko kantajan tai vakuutuksenantajan kirjallisesta vaatimuksesta kunkin on valittava toimivaltainen ja riippumaton arvioija ja ilmoittaa toiselle arvioija valitaan 20 päivän kuluessa kysynnästä. Tämän jälkeen arvioijat arvioivat tappion. Jos arvioijat eivät ole samaa mieltä, heidän on valittava pätevä ja puolueeton arvioija tuomariksi. Jos arvioijat eivät pääse yksimielisyyteen erotuomarista 15 päivän kuluessa, joko kantaja tai vakuutuksenantaja voi pyytää, että tuomari, joka asuu siinä läänissä, jossa vakuutettu moottoriajoneuvo on rekisteröity, tai siinä läänissä, jossa onnettomuus tapahtui, valitsee erotuomarin. Tämän jälkeen arvioijat esittävät erimielisyytensä erotuomarille. Tämän jälkeen erotuomari laatii kertomuksen, jossa määritetään vahingon suuruus, ja toimittaa sen vakuutuksenantajalle ja kantajalle. Vahingonkorvauksen suuruus määräytyy kahden arvioijan sopimuksen tai erotuomarin kertomuksen perusteella, kun se on toimitettu vakuutuksenantajalle ja kantajalle. Raporttia laatiessaan erotuomari ei saa määrätä vahingonkorvausta, joka on suurempi tai pienempi kuin arvioijan arvio. Arvioijat tai erotuomarit eivät missään tapauksessa saa päättää vahingonkorvausvastuusta tai siitä, kattaako politiikka esitetyt korvausvaatimukset. Kantajalla tai vakuutuksenantajalla on 15 päivää ilmoituksen tekemisestä aikaa hylätä ilmoitus ja ilmoittaa toiselle osapuolelle hylkäämisestä. Jos kertomusta ei hylätä 15 päivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä, kertomus sitoo sekä asianomistajaa että vakuutuksenantajaa. Arvioijan valitseva osapuoli maksaa jokaisen arvioijan, ja arvioinnista ja erotuomarista aiheutuvat kulut maksetaan tasan. Tässä jaksossa ’arvioijalla’ ja ’erotuomarilla’ tarkoitetaan henkilöä, joka osana vakinaista työtään neuvoo moottoriajoneuvojen vaurioitumisen luonnetta ja määrää sekä vaurioituneiden ja vahingoittumattomien moottoriajoneuvojen käypää markkina-arvoa.

NC Senate Bill 660 S660v7

GENERAL ASSEMBLY of NORTH CAROLINA

SESSION 2009

SESSION LAW 2009-440

SENATE BILL 660

an ACT to PROVIDE AN ALTERNATIVE METHOD of determination PROPERTY

vahingonkorvaukset osana moottoriajoneuvon vastuuvakuutusta.

Pohjois-Carolinan yleiskokous ilmoittaa:

1. Muutetaan G. S. 20-279. 21 lisäämällä uusi alakohta seuraavasti:

”§ 20-279.21. ”Moottoriajoneuvojen vastuukäytäntö” määritelty.

(d1) tällaisen moottoriajoneuvojen vastuukäytännön on tarjottava vaihtoehtoinen menetelmä

moottoriajoneuvolle aiheutuneen omaisuusvahingon määrän määrittämiseksi silloin, kun korvausvastuu

korvausvaatimusta ei riitauteta. Moottoriajoneuvon omaisuusvahinkoa koskevan vaatimuksen osalta vakuutuksenantajaa

vastaan vakuutuksessa on määrättävä, että jos:

(1) kantaja ja vakuutuksenantaja eivät pääse yksimielisyyteen siitä, mikä on ero käypien markkinoiden välillä

ajoneuvon arvo välittömästi ennen onnettomuutta ja välittömästi

onnettomuuden jälkeen; ja

(2) ero kantajan ja vakuutuksenantajan arviossa käyvän markkina-arvon pienenemisestä

on suurempi kuin kaksituhatta dollaria (2000 dollaria) tai

kaksikymmentäviisi prosenttia (25%) ajoneuvon käyvästä markkina-arvosta ennen

onnettomuutta, sellaisena kuin se on määritelty kansallisen

uusimman painoksen mukaan

Automobile Dealers Association pricing guide book or other publications

approved by the Commissioner of insurance, wherever is less, then on the

written demand of either the claimant or the insurer, each shall valitse

pätevä ja asiaton arvioija ja ilmoita toiselle arvioijalle

valittu 20 päivän kuluessa vaatimuksesta. Tämän jälkeen arvioijat arvioivat

tappion. Jos arvioijat eivät suostu, heidän on valittava erotuomariksi

pätevä ja puolueeton arvioija. Jos arvioijat

eivät pääse sopuun erotuomarista 15 päivän kuluessa, joko kantaja tai

vakuutuksenantaja voi pyytää, että tuomari, joka asuu läänissä, jossa

vakuutettu moottoriajoneuvo on rekisteröity, tai maakunta, jossa onnettomuus tapahtui

, valitsee erotuomarin. Tämän jälkeen arvioijat ilmoittavat erotuomareille

. Tämän jälkeen erotuomari laatii kertomuksen, jossa määritetään tappion määrä

, ja toimittaa ilmoituksen vakuutuksenantajalle ja kantajalle. Vahingonkorvauksen suuruus määritetään kahden arvioijan

sopimuksella tai erotuomarin kertomuksella, kun se on jätetty

vakuutuksenantajalle ja kantajalle. Kertomuksen laatimisessa

erotuomari ei saa määrätä vahingonkorvausta, joka on suurempi tai

pienempi kuin arvioijan päätökset. Missään tapauksessa arvioijat

tai erotuomarit eivät saa päättää vahingonkorvausvastuusta tai

siitä, kattaako politiikka esitetyt korvausvaatimukset. Kantajalla tai

vakuutuksenantajalla on 15 päivää ilmoituksen tekemisestä aikaa hylätä ilmoitus

ja ilmoittaa toiselle osapuolelle hylkäämisestä. Jos raporttia ei hylätä

15 päivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä, raportti sitoo

sekä kantajaa että vakuutuksenantajaa. Kunkin arvioijan maksaa arvioijan valitseva osapuoli

, ja arviointi-ja erotuomarikulut ovat

asianosaisten maksamat yhtä suuret. Tässä jaksossa ’arvioijalla’ ja

’erotuomarilla’ tarkoitetaan henkilöä, joka osana vakinaista työtään

antaa neuvoja Moottorin luonteen ja määrän suhteen

ajoneuvovahingot sekä vaurioituneen ja vahingoittumattoman Moottorin käyvän markkina-arvon osalta

ajoneuvot.

….”

Page 2 Session Law 2009-440 SL2009-0440

SECTION 2. Muutetaan G. S. 7A-292 lisäämällä uusi alajako seuraavasti:

”§ 7a-292. Tuomareiden lisävaltuudet.

tässä luvussa siviilioikeudelliselle

ja rikosoikeudellisille toimivalloille annetun toimivallan ja toimivallan lisäksi jokaisella maistraatilla on seuraavat lisävaltuudet:

(15) nimittää erotuomari määrittämään moottoriajoneuvojen vastuuvakuutuksen arvon pienenemisen

, kuten kohdassa G. S. 20-279.21(d1) esitetään.”

Jakso 3. Laki tulee voimaan 1. lokakuuta 2009, ja sitä sovelletaan kyseisenä päivänä tai sen jälkeen myönnettyihin tai uusittuihin moottoriajoneuvojen vastuuvakuutuksiin

.

yleiskokouksessa luki kolme kertaa ja ratifioi tämän 3. päivänä elokuuta,

Share

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.