Virginia Beachin Häiriökäyttäytymislakimies

vaikka häiriökäyttäytymissyytteeseen voi liittyä monia tekijöitä, rangaistukset voivat olla suhteellisen ankaria. Tästä syystä on usein hyvä idea, että häiriökäyttäytymisestä syytetyt ottavat yhteyttä Virginia Beachin häiriökäyttäytymisen lakimieheen, jotta he ymmärtäisivät paremmin, mistä heitä syytetään, ja muotoilevat puolustuksen minimoidakseen rangaistuksen, jonka he voisivat kohdata.

häiriökäyttäytyminen Virginia Beachilla

Virginian häiriökäyttäytymislaissa on useita ehtoja ja alaluokkia. Virginia Beachin häiriökäyttäytymisen asianajaja voi selittää erot ja miten ne voivat vaikuttaa tapaukseen, jonka hallitus yrittää todistaa, ja strategiaan puolustuksenne takana.

Häiriökäyttäytymisasianajaja Virginia Beachin VAVirginian säännöstön pykälän 18 mukaan.2-415, häiriökäyttäytyminen on tarkoituksellista häiriön tai väkivallan, häirinnän tai hälytyksen aiheuttamista tai toisten vaarantamista aiheuttamalla vaaraa julkisuudessa häiritsevillä teoilla tai sanoilla. Häiriökäyttäytymiseen kuuluvat tahallaan päihtyneenä, huumeiden tai alkoholin taikka niiden yhdistelmän tai toisen tahallaan huumaamana tehdyt toimet, jotka aiheuttavat häiriötä tavanomaisessa liiketoiminnassa, ehkäisevät normaalia toimintaa, aiheuttavat vaaraa yleiselle hyvinvoinnille ja häiritsevät toisten rauhaa.

liikeyritysten lisäksi järjestyshäiriöitä voi esiintyä yksityisissä hautaus-ja muistotilaisuuksissa sekä yksityisissä tai julkisissa kokouksissa, kuten uskonnollisissa kokouksissa, tuomioistuimen määräämissä kokouksissa ja kokouksissa, joissa on mukana julkisen viran jäseniä.

häiritsevä toiminta tai sanat, jotka on tehty tai lausuttu tai joiden tarkoituksena on yllyttää häiriöön tai väkivaltaan koulun järjestämässä tapahtumassa tai toiminnassa, voivat olla rangaistavia häiriökäyttäytymislakien nojalla.

jos liikkeenharjoittaja, kirkon virkailija, hautajais-tai jumalanpalvelustyöntekijä, turvahenkilöstö tai kuljetusmuodosta (kuten linja-autosta tai junasta) tai liiketoiminnasta tai toiminnasta vastaava henkilö päättää poistaa sinut omaisuudesta tai ajoneuvosta muiden läsnäolijoiden avustuksella, heillä on tässä laissa säädetyt oikeudet.

koska häiriökäyttäytymistä voi esiintyä missä tahansa paikassa, voisi olla hyödyllistä puhua Virginia Beachin häiriökäyttäytymistä tutkivan asianajajan kanssa selvittääksesi, ovatko syytteesi häiriökäyttäytymistä koskevan lain mukaisia.

häiriökäyttäytymisestä annettavat rangaistukset

häiriökäyttäytymisestä annettavista rangaistuksista päättävät ja kirjaavat lakiin piirikuntien, kaupunkien ja kaupunkien viranomaiset. Nämä rangaistukset eivät voi ylittää luokan 1 rikkomuksia.

kirjoitettuna Virginian koodin pykälässä 18.2-11, jos hänet tuomitaan luokan 1 rikkomuksesta, häntä voi odottaa jopa vuosi vankeutta ja/tai jopa 2 500 dollarin sakko.

pätevän ja asiantuntevan häiriökäyttäytyjän avustuksella voi lieventää rangaistuksia tai vaatia yhdyskuntapalvelua vankeusrangaistuksen tai sakkojen sijaan.

Virginia Beachin Häiriökäyttäytymislakimiehen palkkaaminen

häiriökäyttäytyminen voi olla vakava syyte, ja Virginia Beachin häiriökäyttäytymislakimies tuntee lain yksityiskohdat ja rangaistukset. Tietäen oikeudellinen määritelmä häiriökäyttäytymisen, ja seuraamuksia hyväksynyt siviiliviranomaisen lainkäyttöalueella, jossa rikos tapahtui, ovat varoja häiriökäyttäytymistä tapauksessa.

ennen kuin ryhdyt itse lakiin, mieti, miten koulutettu ammattilainen voi olla se tuki, jota tarvitset vahvan puolustuksen rakentamiseen, tai hylkää syytteen kokonaan.

Share

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.