Virginia Beach Disorderly Conduct Lawyer

chociaż istnieje wiele elementów, które mogą być zaangażowane w opłatę za zakłócanie porządku, kary mogą być stosunkowo dotkliwe. Z tego powodu często dobrym pomysłem dla osób oskarżonych o zakłócanie porządku publicznego jest skontaktowanie się z prawnikiem ds. zakłócania porządku w Virginia Beach, aby lepiej zrozumieć, o co dokładnie są oskarżeni, i sformułować obronę, aby zminimalizować karę, z którą mogą się zmierzyć.

zakłócanie porządku w Virginia Beach

istnieje kilka warunków i podsekcji w Virginia disorderly conduct law. Prawnik Virginia Beach disorderly conduct może wyjaśnić różnice i ich wpływ na sprawę, którą rząd będzie próbował udowodnić, oraz strategię obrony.

prawnik w Virginia Beach VAzgodnie z sekcją 18 Kodeksu Wirginii.2-415, nieuporządkowane zachowanie jest celowym aktem powodowania niedogodności lub przemocy, irytacji lub alarmu lub narażania innych poprzez publiczne stwarzanie ryzyka za pomocą zakłócających działań lub słów. Nieuporządkowane zachowania obejmują, gdy zostały popełnione umyślnie pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub kombinacji obu lub celowo odurzone przez inną osobę, działania powodujące zakłócenie normalnego biznesu, zapobieganie normalnym działaniom, zagrożenie dla dobra publicznego i zakłócanie spokoju innych.

oprócz przedsiębiorstw, publicznych chodników, dróg i parków, zakłócanie porządku publicznego może mieć miejsce podczas prywatnych pogrzebów, nabożeństw żałobnych oraz podczas prywatnych lub publicznych spotkań, takich jak spotkania religijne, spotkania z mandatem sądu i spotkania z udziałem członków urzędu publicznego.

zakłócające działanie lub słowa, które zostały popełnione lub wypowiedziane, lub działające w celu wywołania zakłóceń lub przemocy na sponsorowanym przez szkołę wydarzeniu lub działalności mogą być karane zgodnie z przepisami dotyczącymi zakłócania porządku publicznego.

jeśli właściciel firmy, Urzędnik kościelny, Urzędnik pogrzebowy lub służbowy, personel ochrony lub osoba odpowiedzialna za środek transportu (taki jak autobus lub pociąg) lub działalność biznesowa lub działalność biznesowa zdecyduje się usunąć cię z mienia lub pojazdu, z Pomocą innych obecnych, są oni w ramach swoich praw przewidzianych w niniejszej ustawie.

ponieważ nieuporządkowane zachowanie może wystąpić w dowolnej liczbie miejsc, korzystne może być porozmawianie z prawnikiem Virginia Beach disorderly conduct, aby dowiedzieć się, czy Twoje zarzuty kwalifikują się do prawa nieuporządkowanego zachowania.

kary za zakłócanie porządku publicznego

kary za zakłócanie porządku publicznego są ustalane i zapisywane do prawa przez władze poszczególnych powiatów, miast i miasteczek. Kary te nie mogą przekraczać kar za wykroczenie klasy 1.

jak napisano w paragrafie 18.2-11 Kodeksu Wirginii, jeśli zostanie skazany za wykroczenie klasy 1, możesz zostać skazany na rok więzienia i / lub grzywnę w wysokości do $2,500.

pomoc wykwalifikowanego i kompetentnego prawnika może pomóc zmniejszyć kary lub argumentować za prace społeczne, a nie więzienie lub grzywny.

wynajęcie prawnika Virginia Beach Disorderly Conduct

zakłócanie porządku może być poważnym zarzutem, a prawnik Virginia Beach disorderly conduct pozna szczegóły i kary prawne. Znajomość prawnej definicji nieuporządkowanego zachowania i kary przyjęte przez władze cywilne jurysdykcji, w której doszło do przestępstwa, są aktywami w twojej sprawie nieuporządkowanego zachowania.

zanim sam przejmiesz prawo, zastanów się, jak wyszkolony profesjonalista może być wsparciem, którego potrzebujesz, aby zbudować silną obronę lub całkowicie odrzucić zarzut.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.