Znaczenie reduktorów

descomponedoresreduktory mają ogromne znaczenie w odniesieniu do łańcucha pokarmowego, ponieważ w transformacji materii organicznej, różnych żywych istot, które zmarły w materii nieorganicznej. W tym sensie mają tylko odwrotną rolę, którą możemy zaobserwować w warzywach, które przekształcają materię nieorganiczną w materię organiczną. Organizmy rozkładające to głównie grzyby i niektóre bakterie, które potrzebują pożywienia, które dają im organizmy, które przestały żyć. Okoliczność ta została wykorzystana przez człowieka do różnych opłacalnych ekonomicznie działań i należy mieć nadzieję, że zostaną opracowane nowe metody wykorzystania tego rodzaju żywych istot.

łańcuch pokarmowy bierze swoją nazwę od faktu, że istnieje Sekwencja procesów żywieniowych, które można zaklasyfikować jako cykliczne. To samo zaczyna się od żywych istot, które są w stanie wytwarzać własne pożywienie z otaczającej je materii nieorganicznej; szczególnie odnosimy się do warzyw, chociaż istnieją również pewne klasy bakterii, które mają tę zdolność. Te żywe istoty odgrywają fundamentalną rolę, ponieważ są generatorami tlenu, co umożliwia dużą różnorodność biologiczną planety i ponieważ są pierwszymi, które wytwarzają materię organiczną. Ta okoliczność pozwala innym żywym istotom jeść, wierząc, że nie są w stanie wygenerować własnego pożywienia; są więc konsumenci, którzy jedzą warzywa, są konsumenci, którzy jedzą tych konsumentów pierwszego rzędu, a na koniec są konsumenci, którzy jedzą zarówno warzywa, jak i innych konsumentów. Jednak aby cykl został zamknięty, musi istnieć organizm, który może sprawić, że materia organiczna tej wielości biologicznej ponownie stanie się nieorganiczna, a tym samym stworzy warunki do rozwoju warzyw; organizmy te są tak zwanymi rozkładaczami.

ta klasa organizmów ma właściwość generowania szeregu substancji, które przetwarzają materię pochodzącą z już osobowościowych żywych istot; następnie rozkładacze te będą odżywiać się wynikiem tego procesu chemicznego; resztki tego pokarmu będą pierwiastkami nieorganicznymi. Biorąc pod uwagę tę zdolność, istniało doświadczenie, w którym ludzka ręka świadomie używała rozkładaczy do dezaktywacji środowiska. Ikonicznym tego przykładem jest wykorzystanie bakterii do wyeliminowania wycieku ropy, który miał miejsce na morzu przez przypadek; w rzeczywistości wiadomo, że ropa ma pochodzenie organiczne.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.