EARLY CHILDHOOD RESEARCH QUARTERLY

publicerad fyra gånger om året innehåller ECRQ enastående forskning om tidig barndom. Tidskriften publicerar huvudsakligen empirisk forskning (kvantitativa eller kvalitativa metoder) om frågor av intresse för tidig barndomsutveckling, teori och pedagogisk praxis (födelse genom 8 års ålder). Ansluten till National Association for Education of Young Children, ECRQU har påverkat området för tidig barndomsutbildning och utveckling genom publicering av empirisk forskning som uppfyller de högsta standarderna för vetenskaplig och praktisk betydelse. Exempel på Online-problem är synliga. Site kategorier gör det enkelt att forskning volymer med kategorier av: mest citerade, Senaste, Mest nedladdade och ämnen av intresse. Den innehåller guider för författare och granskare. Tidskriften publicerar också ibland utövare och / eller politiska perspektiv, bokrecensioner och betydande recensioner av forskning. Som en tillämpad tidskrift har arbetet social, politisk och pedagogisk relevans och konsekvenser och det stärker kopplingarna mellan övning och forskning.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.