Executive Order 9980, daterad 26 juli 1948, där President Truman fastställer regler för rättvis anställningspraxis inom Federal Establishment

”chefen för varje avdelning i regeringens verkställande gren ska vara personligen ansvarig för ett effektivt program för att säkerställa att rättvis sysselsättningspolitik följs fullt ut i alla personalåtgärder inom hans avdelning.”- Verkställande Order 9980 den 26 juli 1948 undertecknade President Truman verkställande order 9980 och 9981. Den mer kända, eo 9981 desegregerade de väpnade styrkorna. Executive Order 9980 var ett mandat att integrera den federala arbetskraften. Vid den tiden var Washington, DC – vår nations huvudstad – en segregerad stad. ”Endast vita ”eller” negrer ” skyltar utsedda separata lunchrum, arbetsplatser och toaletter. Den federala arbetskraften var också segregerad, en politik som genomfördes under president Wilsons administration. När President Truman gick in i Vita huset integrerades bara en byrå—inrikesdepartementet. Frustrerad av kongressens passivitet och beväpnad med dokumentation från sitt utskott för medborgerliga rättigheter som fann diskriminerande praxis genomsyrade federala myndigheter, utfärdade President Truman verkställande order. För att ge verkställande Order 9980 styrka och säkerställa genomförandet gjorde Truman de presidentiellt utsedda cheferna för varje avdelning eller byrå ansvarig. Inom ett år hade arton byråer desegregerats, och vissa byråchefer som inte hade samarbetat togs bort från sina positioner.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.