lokal Texas minskat värde Expert

Texas minskat värde fordran

i delstaten Texas, om du är i en auto vrak och olyckan var inte ditt fel du har rätt att lämna in en försäkringsanspråk för minskat värde i Texas. Preskriptionstiden för att lämna in ett minskat värde i Texas med din försäkring är två år från dagen för förlusten. För att få tillbaka förlusterna måste du ha en värdeminskning genomförd av ett professionellt bilbedömningsföretag, till exempel AutoLoss. Också, om den andra parten i Texas inte har bilförsäkring och du bär oförsäkrade/ underförsäkrade bilist täckning du kanske kan hävda minskat värde enligt din policy. . . Du kan också lämna in en fordran i small claims court i Texas för så mycket som $10,000. AutoLoss kan hjälpa Texas-konsumenten på många sätt med deras minskade värdekrav. Vi har också lokala Texas auto bedömare står för att slutföra ett minskat värde inspektion på bilen samt. Ring 877-655-1661 så AutoLoss kan hjälpa dig att återställa dina förluster idag.

minskat värde i Texas

  • bilförsäkring Made Easy
   Texas Department of Insurance
  • 2016 katastrofhjälp till konsumenter Vanliga frågor
   konsument Vanliga frågor från Texas Department of Insurance
  • ordlista över vanliga Bilförsäkringsvillkor
   från Texas Department of Insurance

lösa FÖRSÄKRINGSANSPRÅKET

tillhandahålls av Texas Department of Insurance
http://www.tdi.state.tx.us/pubs/consumer/cb020.html

i Texas, den andra förarens försäkringsbolag kan be dig att underteckna en release för att lösa ditt försäkringsanspråk och avstå från framtida fordringar relaterade till olyckan. Underteckna inte en ansvarsfriskrivning förrän du är nöjd med den totala avvecklingen, inklusive minskat värde. Få ett brev från din läkare som uppskattar kostnaden och längden på din framtida medicinska behandling. Du kanske vill konsultera en advokat innan du accepterar en uppgörelse. Enligt Texas lag har du två år efter en olycka att antingen lösa ditt krav eller väcka talan.

Texas lag förbjuder försäkringsbolag från att fördröja betalning av ett krav för att pressa dig att underteckna en release. Om du tror att ett försäkringsbolag försenar betalningen för att pressa dig, lämna in ett klagomål till TDI.

om den andra föraren förnekar fel kan hans eller hennes försäkringsbolag vägra att betala fordran. Oberoende vittnen kan göra skillnad i att få företaget att betala. Det är viktigt att få namn, adresser och telefonnummer till eventuella vittnen till olyckan. Se till att försäkringsbolaget känner till vittnena. Om företaget fortsätter att vägra att betala fordran kan du göra anspråk på din egen försäkring eller du kan behöva gå till domstol för att lösa problemet.

innan du lämnar in ett försäkringsanspråk hos ditt företag, fråga din agent eller ditt företags försäkringsavdelning hur ett krav kan påverka dina priser vid förnyelse. Ett företag kan inte vägra att förnya din policy enbart för att du hade en olycka under en 12-månadersperiod som inte var ditt fel. Men om olyckan påverkade din DPS – körrekord kan ditt företag överväga det när du bestämmer dina priser, oavsett om du lämnade in ett krav på olyckan eller inte.

om minskat värde fordringar

minskat värde avser det reducerade värdet av ett fordon helt enkelt eftersom det har en betydande skada historia. Även efter att fordonet har reparerats till det optimala värdet kan fordonets marknadsvärde fortfarande minskas. Det finns tre typer av minskat värde som ditt fall kan falla under:

1. Inneboende minskat värde: denna typ av minskat värde avser värdeförlusten för ett fordon helt enkelt för att det har varit i olycka. Även efter att fordonet har reparerats helt kan det fortfarande anses vara mindre värdefullt än en bil som inte har någon olyckshistoria. Denna typ av minskat värde är den vanligaste och mest accepterade.

2. Reparationsrelaterat minskat värde: ett fordon som upplevde en olycka och inte reparerades ordentligt kan uppleva reparationsrelaterat minskat värde. Oavsett om bilen fortfarande har kosmetiska skador eller strukturella skador kan den uppleva värdeförlust på grund av ofullständiga reparationer.

3. Omedelbart Minskat Värde: Direkt efter att ett fordon har upplevt en olycka kan det förlora värde redan innan ägaren har chansen att göra reparationer. Omedelbart minskat värde kan beräknas som skillnaden i återförsäljningsvärde för ett fordon innan skadan inträffade och återförsäljningsvärdet innan reparationer har gjorts efter att skada har inträffat.

Auto Appraisals

när du behöver veta det verkliga värdet på ditt fordon kan en automatisk bedömning av en professionell på AutoLoss hjälpa till att se till att du får det bästa värdet för ditt unika fordon. En automatisk bedömning tar hänsyn till fordonets fullständiga historia och ger dig ett expertutlåtande om fordonets värde som du sedan kan presentera för banken, kreditföreningen, potentiella köpare och försäkringsbolag. Det finns många anledningar till varför en individ kan behöva en automatisk bedömning, varför företagets som AutoLoss ger en mängd olika auto bedömningar.

en angiven värdebedömning kan bidra till att fastställa det verkliga marknadsvärdet för ett fordon som kan krävas från en bank, kreditförening eller försäkringsbolag. En förlust av Användningsbedömning hjälper till att värdera ett företags fordon som har varit inblandat i en olycka men var nödvändig för affärsverksamheten. Denna typ av automatisk förlustbedömning kan hjälpa till att återställa värdet av fordonets service till företag. En Leasingavslutningsbedömning är bäst för personer som vill komma ur ett leasingavtal tidigt och bestäms av fordonet, marknaden och mil på fordonet. Lyx bil bedömningar är en annan typ av Auto bedömning som hjälper till att skydda en persons investering. Denna typ av bedömning säkerställer att lyxfordonets fulla värde realiseras och bevisas. Auto bedömningar är också värdefulla för personer som vill donera sin bil för skatteavskrivning ändamål.

totala Förlustbedömningar

när ditt fordon anses vara en ”total förlust” kan försäkringsbolaget ge dig ett erbjudande som är mindre än ditt önskade belopp. ”Total förlust” av ett fordon avser när kostnaden för att reparera fordonet överstiger kostnaden för fordonets värde. Efter skador uppstår, ett försäkringsbolag kan göra dig ett erbjudande om kontantvärdet av det totala fordonet minus din självrisk på din omfattande eller kollision täckning. En total förlust bedömning kommer att säkerställa att detta erbjudande från försäkringsbolaget är korrekt och ger dig det bästa värdet för ditt skadade fordon.

lämna in ett minskat Värdekrav med Autoloss

låt inte en bilolycka minska ditt fordons värde. Lämna in ett minskat värdekrav i hela Autoloss idag. Vi är dina minskade värdeexperter i Texas. Ring våra experter för minskat värde nu och se själv! AVGIFTSFRITT: 877-655-1661

Vanliga frågor

behöver jag en bedömning för att köpa ett fordon?

ibland! Banker, kreditföretag och enskilda långivare kan kräva en oberoende bedömning för att fastställa det verkliga marknadsvärdet på det fordon du planerar att köpa.

måste jag sälja mitt fordon för att göra ett minskat värde?

Nej! Oavsett om du vill sälja ditt reparerade fordon direkt eller 10 år efter att anspråket är ditt företag. Värdeminskningen sker omedelbart och du har rätt att få ersättning omedelbart.

varför ska jag bry mig om minskat värde?

ditt försäkringsbolag betalar för att reparera ditt fordon, men efter en kollision är det mindre säljbart än före vraket. När du säljer fordonet kommer du att bli tvungen att absorbera en förlust, såvida du inte gör ett minskat värdekrav.

till exempel, om ditt $30 000 fordon repareras efter en större kollision, kan det bara vara värt $20 000. Är det rättvist mot dig? Nej! Ett minskat värdekrav gör att du kan få en lösning för skillnaden i marknadsvärde för ett fordon före och efter krasch.

det är nästan omöjligt för ett försäkringsbolag att neka en försäkrad fordran för minskat värde.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.